Energie Bewust Bouwen

EBP Verslaggeving voor Nieuwbouw and Renovatie van Gebouwen

De EPB-eisen, EBP verrslaggeving en de EBP procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen, renovaties en verbouwingen aan gebouwen.Voor gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen of werken gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen) moet er sedert 1 januari 2006 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend voor uitvoering van werkzaamheden en gelden er nieuwe EBP procedures.

Dat betekent dat er een EBP verslag moet worden opgemaakt en een EBP verslaggever moet aangesteld worden voor de start van het werk. De EBP verslaggever berekent het E-peil en het K-peil van het gebouw na uitvoering van het werk en dient uiterlijk zes maanden na ingebruikname de EPB-aangifte in.

ln het kader van deze EBP wetgeving treed Cappelle Architects op als uw EBP verslaggever.

Wat doet Cappelle Architects als EPB-verslaggever voor u?

Voor de start van de werken:

  • Cappelle Architects dient uw EBP startverklaring met voorafberekening in bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap)
  • Wij leveren de EBP voorafberekening af in de vorm van een uitgebreid EBP advies-verslag. In dit EBP advies staat duidelijk beschreven of de voorlopig gekozen (isolatie)materialen en systemen in orde zijn om te voldoen aan de verplichte EPB-eisen, en waar kan of moet worden bijgestuurd.
  • Wij geven u onze eigen EPB-vragenlijst mee, zodat u perfect op voorhand weet welke documenten en gegevens wij nodig hebben om, na voltooiing van uw bouwwerk, de EPB-eindaangifte in te dienen.

Tijdens de werken:

  • Wij adviseren u verder tijdens uw bouwproces op alle vlakken.


Na voltooiing van de werken:

  • Wij brengen uw EPB-eindverslag in orde en overhandigen u het EPB-certificaat met bijbehorende documenten.
  • Cappelle Architects verzorgt voor u het volledige traject, vanaf de startverklaring tot en met de eindaangifte. Het doel is niet enkel te voldoen aan de wettelijke normen, maar in samenspraak met de bouwheer alle mogelijkheden te bekijken, om u in staat te stellen beslissingen te nemen inzake thermische isolatie, verwarmingsinstallatie en ventilatie.

Bouwen doe je immers niet elk jaar opnieuw. Niet alleen betaalt een goed geïsoleerde woning zichzelf op termijn terug, ze biedt u ook een verhoogd comfort.

Voldoende en correcte informatie tijdens het bouwproces is uiterst belangrijk. Bovenop, EPB verslag samengesteld door Cappelle Architects is een zeer duidelijk EBP rapport, dat volledig gemaakt is op maat van de woning in kwestie, met concrete en specifieke adviezen.