Een enerrgiecertificaat is een beslissende factor bij aankoop en huur

Een woning met een gunstige EPC-score zal minder energie verbruiken. De verwarmingskosten liggen lager, het leefcomfort is aangenamer. Een gebouw met een slechte score kan mits energiebesparende investeringen heel wat zuiniger worden gemaakt. Op basis van het energieprestatiecertificaat kan men relatief eenvoudig een kosten-baten analyse opmaken en als argument gebruiken bij de aankoop. Het EPC zal ongetwijfeld de waarde van een woning of appartement op de vastgoedmarkt gaan beïnvloeden op termijn.
Het certificaat als instrument voor een beter leefmilieu

Alle gebouwgegevens die door Cappelle Architects worden verzameld tijdens een EPC-onderzoek, worden bewaard in een centrale databank van de overheid. Men kan vrij eenvoudig alle woningen oplijsten die nog geen dakisolatie bevatten, die nog enkel glas hebben zitten, enzovoort. Door deze zaken in kaart te brengen, kan men gerichte acties ondernemen om de energieverslindende en luchtvervuilende huizen te weren uit ons woningbestand. Het EPC zal als tool worden genuttigd om ons leefmilieu aanzienlijk te verbeteren.

Contact Cappelle Architects voor meer info en vrijblijfend advies

Maak een Vrijblijvende Afspraak of Onsite Plaatsbezoek Aanvragen