Architect Carine Cappelle is ingeschreven bij de Orde van Architecten - provincie Vlaams Brabant en Brussel Hoofdstad

De Orde van Architecten zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde bij de uitoefening van het beroep.

Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985)

Voor meer informatie over de beroepsplichten en regelment raadpleeg de Orde van Vlaamse Architecten, Vlaams Brabant en Brussel Hoofdstad