Architecturele Diensten

Cappelle Architects en Engineers is een hedendaags architectenbureau voor alle bouwprojecten van a tot z .

Als architect staan wij voor u klaar vanaf uw eerste idee tot aan de oplevering van uw bouwplan.

Cappelle Architects ontwerpt reeds jaren complexe gebouwen en begeleidt de opdrachtgevers and bouwheren bij de realisatie ervan. Dit houdt niet enkel in het puur ontwerpen maar ook de stedenbouwkundige inpassing, de masterplanning van de site en gebouwen, de studie van de stabiliteit, de studie van de speciale technieken, de wegen- en infrastructuurwerken, de uitrusting en interieurinrichting van de gebouwen en de coördinatie van de verschillende disciplines binnen het bouwgebeuren

Hieronder kunt u meer informatie vinden over onze diensten en architectsbureau Cappelle Architects.

Totaalaanpak van de nieuwste bouw trends

Energiezuinige woning in Moderne Bouwstijl

Met een totaalaanpak van steeds de nieuwste trends in het bouwproces, kunnen wij uw ideeën als bouwer visualiseren.

Cappelle Architects adviseert u bij het uittekenen van de plannen en hebben de gepaste knowhow in huis en u kunt rekenen op betrouwbare onderaannemers wanneer we uw moderne woning bouwen. Met een ervaren ingenieur als projectleider is de bouw van uw woning altijd in goede handen.

Energiezuinige en Energieneutrale Woningen

Vanaf 2020 moet al nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te kunnen halen, is zeer energiezuinig bouwen noodzakelijk. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is luchtdicht bouwen, waarmee het energieverlies door luchtlekken gereduceerd wordt.

De Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) ontwikkelingen lopen synchroon met diverse andere trends in de bouw, die de uitvoering ervan kunnen bemoeilijken.

Energie Bewust Bouwen

EBP Verslaggeving voor Nieuwbouw and Renovatie van Gebouwen

De EPB-eisen, EBP verrslaggeving en de EBP procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen, renovaties en verbouwingen aan gebouwen.Voor gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen of werken gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen) moet er sedert 1 januari 2006 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend voor uitvoering van werkzaamheden en gelden er nieuwe EBP procedures.

Dat betekent dat er een EBP verslag moet worden opgemaakt en een EBP verslaggever moet aangesteld worden voor de start van het werk. De EBP verslaggever berekent het E-peil en het K-peil van het gebouw na uitvoering van het werk en dient uiterlijk zes maanden na ingebruikname de EPB-aangifte in.

Stabiliteitsstudie

Tegenwoordig wordt er vaak gebouwd op gronden met een verminderde draagkacht. Goede gronden worden immers schaars. Door middel van een stabiliteitsstudie kunnen scheuren in de funderingen en verzakkingen voorkomen worden.

Als stabiliteitsstudiebureau kan u bij Cappelle Architects een beroep doen voor alle bouwprojecten.

We komen steeds met duidelijke adviezen en tekeningen van structurele elementen zoals gewapend beton, staal en hout

Ruimtelijke Ordening en Landschappelijke Inpassing

Landschappelijke inpassing

Wanneer u begint met het ontwikkelen van uw project dan kan het zijn dat er eisen worden gesteld aan de ruimtelijke ordening daarvan. Dit houdt in dat het gebouw of een gebruik ingepast wordt in het landschap (landschappelijke inpassing).

Bij een goede inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschap door middel van de architectuur van het gebouw en/of de aanplant van gebiedseigen beplanting.